تست در حضور مشتری توسط خود مشتری انجام می شود.

فلزیاب نقطه زن تصویری:

خدمات پس از فروش :

بعد از اطمینان از اصالت و سالم بودن دستگاه win hunterحتما این به این نکته توجه کنید که

شرکتی که دستگاه فلزیاب تصویری win hunterرا از آن خرید می کنید دارای خدمات پس از فروش باشد تا

در صورتی که بعد از خرید احتیاج به قطعه و یا آموزش داشتید بتوانید با

شرکت مورد نظر تماس بگیرید و یا حتی بتوانید دستگاه خود را ارتقا دهید .