WEI: Przestrzegamy przed nadmierną inflacją prawa

WEI: Przestrzegamy przed nadmierną inflacją prawa

Rokrocznie przybywa nowych aktów prawnych ograniczających swobodę działalności gospodarczej. Według Barometru Prawa tylko w zeszłym roku przybyło niemal 21 tys. stron nowych przepisów. Nadmierne regulacje wiążą się z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów prowadzenia działalności, poświęceniem czasu i środków na zrozumienie i dostosowanie się do wymogów, co finalnie może znajdować odzwierciedlenie w wyższej cenie towarów i usług, a nawet prowadzić do rezygnacji z tworzenia się nowych przedsiębiorstw, ograniczając konkurencję i skutkując oligopolizacją rynku – o czym przypominamy w ostatnim stanowisku opublikowanym przez Warsaw Enterprise Institute, pt.